Структура і чисельність Профспілки працівників хімічних та нафтохімічних галузей промисловості України

За станом на 01.01.2016 року в структурі профспілки 13 обласних, Київська міська організація і 198 первинних профспілкових організацій. Із загальної чисельності членів профспілки 79171 особа, працюючі на підприємствах, в організаціях і установах становлять 63962 особи, студенти і учні – 5072 особи, непрацюючі пенсіонери – 10137 осіб.

Профспілковим членством охоплено 85,1 відсотка від чисельності усіх працюючих на підприємствах, в організаціях і установах галузі. Найбільший відсоток охоплення профчленством на підприємствах Івано-Франківської (93,8%), Полтавської (94,5%), Сумської (92,8%) і Черкаської (98,6%) областей.

Із загальної кількості членів профспілки 30294 жінки, або 38,3 %, молоді до 35 років – 20044 особи, або 25,3 %.

У порівнянні з 2014 роком первинних організацій профспілки стало на 5 менше, чисельність членів профспілки зменшилася на 8410 осіб, із них працюючих на підприємствах – 5980, непрацюючих пенсіонерів – 2626. Утім збільшилося число студентів на 196 осіб.

Зменшення кількості первинних організацій і профспілкової чисельності відбулося у всіх обласних організаціях (за винятком м. Києва) і пов’язане з реорганізацією або ліквідацією господарських структур та звільненням працівників з роботи.

За власним бажанням профспілку залишили 524 особи (у т.ч. в організаціях Дніпропетровської області – 33, Запорізької – 47, Київської – 119, Одеської – 37, Харківської – 55 та інших), проте це на 245 менше ніж у 2014 році. Виключено з профспілки за порушення Статуту 7 осіб.

У профспілці загальна кількість штатних працівників становить 161. Із них у ЦР профспілки – 9, в обласних і Київській міській організаціях профспілки – 37,5, в об’єднаннях – 7, в первинних організаціях – 107,5, в тому числі 29 штатних одиниць голів профкомів. У порівнянні з минулим роком стало менше на 19 штатних працівників у первинних і на 1 в обласних організаціях.

Кількість первинних організацій і чисельність працюючих членів профспілки на підприємствах галузей промисловості відповідно становить:

На підприємствах державної форми власності працювали 15944 членів профспілки, що становить 23,1 відсотка від загальної кількості працюючих, студентів і учнів, на недержавних – 53090 осіб, або 76,9 відсотка.